Audiopedia Corona Campaign

کرونا چیست و من در مورد آن چی باید کرد؟

ویروس کرونا یا کرونا یک میکروب خورد (بسیار خورد که تنها توسط چشم دیده نمیشود) که پخش میشود و باعث مرض در بین مردم میشود.کرونا باعث علایم ریزش مانند میشود مانند سرفه خشک٫ کوتاهی تنفس٫ تب٫ و درد بدن. کرونا بیشتر وقت ها سیستم تنفسی را متاثر می سازد. با وجودیکه بیشتر انتانات خطرناک نیستند٫ آنها باعث سینه بغل (یک انتان جدی شش) می شوند و در قضیه های پیشرفته کشنده می باشند.

هر کسی را کرونا گرفته می تواند. و برای مردم سن یافته و کسانی که قبلا مریضی های مانند مرض تنفسی٫ سرطان٫ یا مرض شکر دارند بیشتر خطر بوده و تجربه تاثیرات پیشرفته آن را خواهند داشت.

کرونا از افراد که به این مرض دچار هستند به شکل ذرات بالای مردم سطوح و یا غذا پخش میشوند وقتی که آنها نفس می گیرند٫ سرفه می کنند٫ یا حدسه می زنند. و از طریق دهن٫ بینی٫ و چشم داخل بدن میشوند. یکبار که داخل بدن شد٫ شروع به کثرت می کند و به دیگر جا ها میرود. کرونا میتواند در بدن به مدت ۱۴ روز بماند پیش از اینکه علایم مرض آشکار شود. از این لحاظ مردم کرونا داشته می توانند و در اینکه در عین حال ندانند٫ و ویروس را به دیگران انتقال دهند.

تا هنوز کدام واکسین یا دوای مشخص برای کرونا نیست. کرونا توسط انتی بیوتیک ها یا دواهای خانگی کشته نمیشوند. جلوگیری از کرونا تنها با عدم تماس ن با آن و شستن مکرر دست ها امکان دارد.

برای جلوگیری از انتانات٫ دست های خود را صابون و آب بشویید. این کار حتی وقتی که دست های تان ناپاک معلوم نمیشود انجام دهید. زیر آب روان به مدت ۲۰ ثانیه همراه صابون خوب بشویید. مطمین شوید که زیر ناخون ها و تمام دست و بند دست خود را بمالید. شستن دست ها با آب و صابون ویروس ها که شاید در دست تان باشد را می کشد. همیشه دست های خود را پیش از٫ در جریان و بعد از آمده کردن غذا٫ بعد از استفاده تشناب٫ پیش از خوردن٫ زمانی که متوجه مریض هستید٫ بعد از دست زدن به حیوانات و مواد غایطه حیوانات٫ بعد از سرفه٫ حدسه٫ و پاک کردن بینی بشویید.

به چشم ها ٫ بینی٫ و دهن تان پیش از شستن دست ها دست نزنید. دست سطوح مختلف را تماس می کند و باعث گرفت ویروس میشود. یکبار که دست ملوس شود ویروس را به چشم٫ بینی یا دهن انتقال می دهد. از آنجا ویروس وارد بدن تان میشود و شما مریض ساخته می تواند.

خیلی مهم است که از تماس با کسانی که تب دارند سرفه می کنند و دیگر علایم تنفسی دارند خود داری کنید. وقتیکه سرفه یا حدسه می کنید دهن و بینی خود را با آرنج یا دستمال بپوشانید. و دستمال را عاجلا دور بندازید. در محل عام تف نکنید.

فاصله ۱ متری (۳ فوت) را بین خود و کسی که سرف یا حدسه میزند مراعات کنید. تماس نزدیک با هر کسی که تب و سرفه دارد نکنید.

اگر باید متوجه کسی باشید که تب٫ سرفه٫ و مشکل تنفس دارد٫ فراموش نکنید که ماسک محافظتی٫ ماسک تکه ای٫بپوشید و مشخصا پاکی دست ها را عملی کنید.

برای جلویگیری کرونا٫ از تماس فیزیکی با دیگران دوری کنید. کرونا و دیگر ویروس ها با دست دادن و بعدا دست زدن به چشم٫ بینی٫ و دهن انتقال می کند. پس وقتی دیگران را ملاقات میکنید با آنها دست ندهید٫ بغل کشی نکنید و نبوسید. با دیگران با یک دست تکان دادن٫ سر شور دادن یا خم شدن أحوال پرسی کنید. اگر فکر می کنید که منطقه شما کرونا است٫ در خانه بمانید و از تماس با دیگران جلوگیری کنید.

وقتی إحساس مریضی می کنید در خانه بمانید تا اینکه بهبود پیدا کنید حتی اگر علایم خفیف مثل سردردی و ریزش بینی دارید. اگر حدسه٫ سرفه خشک٫ مشکل تنفس و تب دارید زود دنبال کمک طبی باشید چون میتواند دلیل آن انتانات تنفسی یا دیگر وضعیت جدی باشد.

اعتقاد های غلط و آوازه در مورد کرونا برای مردم خیلی خطرناک و کشنده می باشد. مثلا نوشیدن مواد مانند پاک کننده یا الکحول شما را آسیب میرساند بجای جلوگیری از کرونا. حتی معلومات که شما از دوستان یا عقارب نزدیک دریافت می کنید می تواند نادرست و خطرناک باشد. تنها نصیحت دقیق صحت عامه از دفتر صحی محلی را تعقیب کنید.

شما می توانید با پخش این پیام با کرونا جنگ کنید. لطفا با دوستان فامیل شریک کنید ترجیحا با استفاده از خدمات پیام مانند واتسآپ.

این متن توسط آدیو پدیا تهیه شده است. یک پروژه جهانی است که دانش صحت را شنیدنی می سازد. بیشر بدانید. www.audiopedia.org