Kalusugan Pamilya Trabaho

Paano maiiwasan ang pagtatae?

Ang mga bata at mga matatanda ay maaring maka kain ng mikrobyo na maaring magdulot ng pag tatae kung ang dumi ng tao ay nailipat sa inuming tubig, pagkain, kamay, gamit sa pag kain, o sa prosesos ng pag hahanda ng pagkain.

Narito ang mga paraan upang mabawasan ang pagkalat ng cholera at pagtatae: